Опции

Logistic - Contact

Наши Цени & Карактеристики

Најефтини и Најдобри понуди за телевизија и интернет.
За приклучок на интернет е потребно необврзувачки договор, приклучок 2000 ден, рутер 1300 ден + годишна предплата 12 месеци.

Пакет 500
ден 500 / мес
 • Неограничен интернет сообраќај
 • Брзина на пристап (upload/download) 10/5 mbps
 • Месечна претлата 500 ден (со вкл. ДДВ)
 • Еднократен надомест за опрема
 • Еднократен надомест за приклучок
Пакет 800
ден 800 / мес
 • Неограничен интернет сообраќај
 • Брзина на пристап (upload/download) 30/10 mbps
 • Месечна претлата 800 ден (со вкл. ДДВ)
 • Еднократен надомест за опрема
 • Еднократен надомест за приклучок
Пакет 1000
ден 1000 / мес
 • Неограничен интернет сообраќај
 • Брзина на пристап (upload/download) 40/15 mbps
 • Месечна претлата 1000 ден (со вкл. ДДВ)
 • Еднократен надомест за опрема
 • Еднократен надомест за приклучок