Опции

Logistic - Contact

Наши Цени & Карактеристики

Најефтини и Најдобри понуди за телевизија и интернет

Оптички 1200 ден
ден 1200 / мес
 • Неограничен интернет сообраќај
 • Брзина на пристап (upload/download) 60/20 mbps
 • Месечна претлата 1200 ден (со вкл. ДДВ)
 • Еднократен надомест за опрема
 • Еднократен надомест за приклучок
Оптички 1500 ден
ден 1500 / мес
 • Неограничен интернет сообраќај
 • Брзина на пристап (upload/download) 100/25 mbps
 • Месечна претлата 1500 ден (со вкл. ДДВ)
 • Еднократен надомест за опрема
 • Еднократен надомест за приклучок
Оптички 2200 ден
ден 2200 / мес
 • Неограничен интернет сообраќај
 • Брзина на пристап (upload/download) 100/50 mbps
 • Месечна претлата 2200 ден (со вкл. ДДВ)
 • Еднократен надомест за опрема
 • Еднократен надомест за приклучок