Opsione

Logistic - Main

Uni Bank

Llogari Bankare: 240330002211564

ProCredit

Llogari Bankare: 380877209700103

PAGESA E FATURAVE

Ju mund të paguani faturat për shërbimet kabllovike në të holla në qendrat e pagesës Cable Call ose në sportelet e Uni Bank dhe ProCredit Bank, pa ngarkuar një komision. Cable Call lejon të gjithë përdoruesit e saj të biznesit të paguajnë me faturë në llogaritë e mëposhtme bankare:

Cable Call - Përfitimi i juaj