Опции
Струга 1
046/550-111
071/222-028
Струга 2
071/214-286
Пр. Бригади 3
Вевчани
046/701-050
078/220-219
Дебар
070/347-435
Булевар Илирида бб
Кичево
045/221-133
078/410-393

Logistic - Contact

Наши Цени & Карактеристики

Најефтини и Најдобри понуди за телевизија и интернет

Пакет 450
ден 450 / мес
 • Аналогна телевизија
 • 54 аналог/135 дигитал ТВ канали
 • Месечна претлата 450 ден (со вкл. ДДВ) или
 • Годишна претплата 4500 ден (со вкл. ДДВ)
 • Еднократен надомест за опрема
 • Еднократен надомест за приклучок
Пакет 650
ден 650 / мес
 • Дигитална телевизија
 • До 154 ТВ канали
 • Избор на дополнителен пакет (спортски / тринг)
 • Времетраење на договор 12 месеци
 • Месечна претлата 650 ден (со вкл. ДДВ) или
 • Гаранција за опрема за дигитална ТВ 1000 ден